ORESKOVICA

 

  

Вељко Гвоздић, шеф Месне канцеларије

                                    МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

 

Месна канцеларија је у Орешковици институција. Свакодневно, или боље речено у сваком тренутку је отворена за потребе грађана и то не само за услуге које спадају у домен управе.

Шеф Месне канцеларије је је Вељко Гвоздић, који је учествовао у свакој акцији која се у Орешковици покренула.Помоћни радник који му помаже у послу је Јанковић Ненад.

Тел: 012/345-805